Zoeken
  • martinv

Zorgen om de Zorg.

Bijgewerkt: 28 nov 2019

27 november 2019


beschermd genoeg?

Is de patiënt beschermd genoeg? Ten eerste is de status veranderd, de patiënt was ziek, nu zijn we cliënt, die betaalt, is klant. Wie betaalt heeft rechten. Een zieke nauwelijks, die dient verzorgd te worden. Dus kunnen we tegenwoordig rekenen op inspraak, verantwoording. Anders gaan we gewoon naar Kassa, het televisie-programma. Daar kunnen we ons recht halen, zo nodig.



Dat is niet mijn bedoeling, dus maak ik me zorgen om de Zorg. En ik heb wat tips en adviezen opgeschreven en opgestuurd. Ik ben benieuwd wat ze er mee doen. Ik ben een mondige man, geen seniele idioot. Hier komt ie: enkele tips en adviezen:

- Heb oogcontact met cliënt, als je iets wilt zeggen, sommige hebben problemen met het gehoor, en die willen je zien praten, desnoods zien wat je zegt.

- Als een medewerker een mededeling op het bord schrijft, dient hij dit vergezeld te doen gaan met een mondelinge toelichting, sommige mensen lezen dat bord niet, of snappen de bedoeling niet.

- Als iets een prijs heeft, zoals materialen in een activiteitenruimte, hout of papier en verf, dan moet ergens in die ruimte een prijslijst hangen. Er moet op zijn minst van te voren een afspraak gemaakt zijn (en liefst vastgelegd zijn, ter voorkoming van onverkwikkelijke taferelen.) betreffende het daarna te betalen bedrag, om willekeur te voorkomen en het vertrouwen te verstoren.

- Notities gemaakt door medewerker moeten door cliënt ingezien en akkoord bevonden worden, om verschillen in interpretaties te voorkomen, de medewerker kan emotioneel zijn.

- Notities moeten niet in het bijzijn van de cliënten op de pc gemaakt worden, maak schriftelijk wat aantekeningen en werk later uit. Cliënten zijn niet gek, ze kunnen meekijken.

- Opmerkingen die een cliënt in ver- trouwen vertelt, mogen niet doorverteld worden, al gaat het over Blogfeiten, en mogen zeker niet zomaar genoteerd worden, laat staan verkeerd!


En als hier niks mee gedaan wordt, .....

GA IK NAAR KASSA.

Leve de emancipatie van de cliënten.

9 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven